La Sectorial Administració Pública per la Independència està organitzada amb les següents comissions i grups de treball:

  • Comissió de Treballadors de l’Administració Espanyola a Catalunya per la Independència: grup de treball que agrupa a treballadors de l’Administració espanyola que estan a favor de la independència de Catalunya.
    Correu de contacte: admi.estat.x.independencia@gmail.com
  • Grup de treball i+1: treballa l’escenari del dia de l’endemà del dia que s’assoleixi la independència en diferents sectors de l’administració pública (competències que s’hauran d’assumir, estructures que caldrà crear). Estem treballant amb treballadors de tots els departaments de la Generalitat.
  • Comissió TIC: creació i manteniment d’eines TIC de difusió (blog, facebook, twitter)

També comptem amb delegacions de la Sectorial a Girona, Lleida i Tarragona.

Si vols participar en algun d’aquest grups escriu a: admin_publica@assemblea.cat