«

»

Jun 19

Campanya Empleats Públics per la Llibertat

Ens hem adreçat a les treballadores i els treballadors públics de l’Administració de l’Estat, dels parlaments i governs autonòmics, les administracions locals i les universitats públiques d’Espanya, per demanar-los el seu compromís amb la defensa dels drets i llibertats fonamentals i perquè facin pressió davant dels seus representants polítics, per tal que s’abandoni l’estratègia de confrontació i s’enceti un diàleg que ens meni a la resolució del conflicte obert entre España y Catalunya, a través de mecanismes democràtics, pacífics i respectuosos amb les aspiracions legítimes de tothom.

A aquests efectes s’ha fet la tramesa d’una carta personalitzada a vora de 17.000 adreces electròniques institucionals, obtingudes mitjançant la seva cerca a internet, en la qual s’exposen els arguments que justifiquen la iniciativa i es demana als seu destinataris que en facin la màxima difusió possible.

Sectorial d’Administració Pública per la República
Assemblea Nacional Catalana